Innlegg i kategorien Kompetanse

Ressursplanlegging og rekruttering

Dei fleste organisasjonar er gode på planlegging, frå strategi til delmål, kvartalsrapportar, KPI og evalueringar. Hvordan er det med dei menneskelege ressursane?