Innlegg i kategorien Kompetanse

Godt nytt tekno-år!

Vipps, så var vi på vei inn i 2018. Nye teknologiske krav skal stilles til oss – klarer vi å henge med?

Ressursplanlegging og rekruttering

Dei fleste organisasjonar er gode på planlegging, frå strategi til delmål, kvartalsrapportar, KPI og evalueringar. Hvordan er det med dei menneskelege ressursane?