Kunder av Knif Jobb

Knif Jobb løser rekruttering- og råd­giv­nings­opp­drag for det frivillige og ideelle Norge. Vi har per i dag mer enn 35 kunder innen det frivillige og ideelle Norge på vår kunde­liste. Vi er eid av Knif AS og HAMNØY AS i fellesskap. Knif Jobb har felles ledelse, team, systemer og metodikk som rekruttering- og rådgivningsfirmaet HAMNØY. Sammen løser våre 13 engasjerte og kompetente rådgivere oppdrag for kunder over hele Norge. 

Knif Jobb blir til gjennom utfisjonering av det frivillige og ideelle markedet fra HAMNØY AS. Knif Jobb eies av Knif AS og HAMNØY AS i fellesskap.

.       

 

Leder­råd­givings­kunder er konfi­densi­elle om ikke annet blir avtalt mellom partene.  

Når rekrutt­erings­opp­dragene er av­sluttet gjennom­fører vi struktur­erte kunde­evalueringer. Dette danner et godt grunn­lag for løpende vurdering av kunde­til­freds­het knyttet til rekrutterings­oppdrag utført av HAMNØY og Knif Jobb.

 

Tilfredshet

Per mars 2024 har våre kunder gitt HAMNØY og Knif Jobb en gjennom­snitt­lig score på 9 av 10 poeng.

Hver kunde som har be­svart evaluer­ingen har gitt sin vurder­ing basert på en samlet vurder­ing av hvor for­nøyd kunden er med arbeidet som ble ut­ført i pro­sessen.

9/10
mai 2024

HAMNØY og Knif Jobb scorer høyt på kundetilfredshet

Per mai 2024 har våre kunder gitt HAMNØY og Knif Jobb en gjennomsnittlig score på 9 av 10 poeng. Hver kunde som har besvart evalueringen har gitt sin vurdering basert på en samlet vurdering av hvor fornøyd kunden er med arbeidet som ble utført i prosessen.

 

 

 

Dette sier noen av våre kunder

 

«Det var stor skepsis i styret til at ein frivillig organisasjon skulle bruke pengar på eit rekrutteringsbyrå, men HAMNØY/Knif Jobb stilla all skepsis ganske så fort. Dei viste at dei hadde god innsikt i behova våre, og gjennomførte ein særs god og ryddig rekrutteringsprosess. God kommunikasjon og oppfølgjing både undervegs i prosessen og etter tilsetting. Eg vil sterkt tilrå andre frivillige organisasjonar som skal rekruttere til leiande stillingar å ta kompetansen til HAMNØY/Knif Jobb i bruk.»

– Torbjørn Bergwitz Lauen, leiar i Noregs Ungdomslag

«- Vi i Søndagsskolen har brukt HAMNØYs rekrutteringstjenester i to ansettelser og har vært veldig fornøyd! De gjorde en svært profesjonell jobb gjennom hele prosessen, alt fra oppdrag til utvelgelse, intervju og ansettelse. De kan virkelig anbefales!»

– Gøran Byberg, Generalsekretær i Søndagsskolen Norge 

«KFUK-KFUM Norge valgte HAMNØY som samarbeidspartner i rekruttering av ny generalsekretær for organisasjonen i 2022, og det er vi så glade for at vi gjorde. 

KFUK-KFUM Norge er en mangfoldig og kompleks organisasjon i sterk vekst. Vi lette etter en seriøs aktør med god forståelse av ideell sektor, og mulighet for, og evne til å jobbe både grundig og effektivt i prosessen. Vår erfaring er at de sikret en god forståelse av våre behov, og jobbet systematisk med søk, oppfølging og motivering av kandidater underveis. Deres kunnskap og erfaring fra lederrekruttering i ideell sektor bidro til å spille prosessen god, og førte til et resultat som vi er meget godt fornøyd med. For oss var det en trygghet at det ble satt sammen et team som utfylte hverandre i sin støtte til oss. HAMNØY-teamet var engasjerte, kompetente, fleksible og profesjonelle i prosessen. Erfaringen fra rekruttering av generalsekretær har medført at vi har søkt støtte fra HAMNØY i flere rekrutteringer. Basert på våre erfaringer anbefaler vi gjerne samarbeid med HAMNØY til andre.»

– Gyrid Anne Mangersnes, styreleder i KFUK-KFUM Norge

«Kompetansen og erfaringen til HAMNØY på rekruttering til stillinger i kristne organisasjoner var avgjørende for at vi valgte dem da vi skulle rekruttere ny daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon. HAMNØY viste svært god forståelse og innsikt i hvordan organisasjoner som oss er bygd opp og fungerer. Vi oppleve HAMNØY som en profesjonell, handlekraftig og hyggelig aktør med et sterkt ønske om at vi sammen skulle lykkes!»

– Johanne Saxegaard, landsrådsleder i Acta – barn og unge i Normisjon 

KFUK-KFUM Norge har benyttet seg av HAMNØY i flere rekrutteringsprosesser de siste årene. HAMNØYs team med svært kompetente medarbeidere har sikret at vi har fått gjennomført grundige og effektive rekrutteringsprosesser – med godt resultat. Vi opplever at HAMNØY forstår våre særegne behov som ideell aktør. De evner å nå ut til et bredt spekter av aktuelle kandidater i sitt søk, noe som har gitt langt flere gode søkere enn når vi har stått for rekruttering på egenhånd. Ikke minst sørger de for systematiske og ryddige prosesser både for kandidater og for oss som organisasjon. Det gir trygghet i det som er blant våre viktigste investeringer som organisasjon; å ansette rett person til jobb er avgjørende for at vi skal lykkes og nå våre mål. KFUK-KFUM Norge anbefaler mer enn gjerne HAMNØY til andre ideelle aktører.   

– Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge 

«Knif Innkjøp er helt avhengig gode medarbeidere for å levere de beste innkjøpsavtalene til det frivillige og ideelle Norge. Vi har benyttet HAMNØY sine tjenester ved alle våre rekrutteringer de siste årene. HAMNØY og deres rådgivere har ledet og gjennomført rekrutteringsprosessene fra A til Å i samarbeid med oss som oppdragsgiver. Vi har fått tilgang til kandidater som ellers ikke hadde kontaktet oss, og vi har ansatt gode medarbeidere som har løftet Knif Innkjøp og våre tjenester til det beste for ideelle og frivillige virksomheter.»

– Jan Tore B. Risdal, Leder salg og storhusholdning i Knif Innkjøp 

«I Kristen Norge er det ikke alltid lett å få et godt nok søkergrunnlag til lederstillinger. Fordelen med å bruke et hodejegerfirma er at de kan kontakte personer som de tenker er interessante og be dem søke, uten at det oppstår en binding. Normisjon har brukt HAMNØY i forbindelse med flere lederrekrutteringer, som har vært svært vellykkede. Vi synes derfor det er positivt at Knif har inngått et samarbeid med HAMNØY om å etablere Knif Jobb, for på den måten kunne tilby Knif-medlemmer gode rekrutteringstjenester.»

– Else Kari Bjerva, personalsjef i Normisjon 

«HAMNØY er dedi­kert og frem­over­lent, han setter seg godt inn i opp­gav­ene som skal løses av den som blir rekrutt­ert, noe som gir god ut­siling av kandi­dater.»

– Stig Hatteland, CEO / eier i Hatteland Group

«Vi har brukt HAMNØY ved flere ansettelser på ulike nivå og opplever et engasjement og en oppfølging som gir oss den trygghet vi trenger i søken etter nye medarbeidere. Det er den viktigste investeringen vi gjør og da må vi ha en samarbeidspartner vi kan stole på i en hektisk hverdag. Vi har stor tillit til HAMNØY!»

– Gunhild Sjøvik, CEO i Cinderella Eco Group

«HAMNØY gjennomførte ein svært ryddig og god prosess. Han er særlig god til å følge opp kandidatene, og han er på alle måtar hardtarbeidande og til å stole på.»

– Harald H. Rise, konserndirektør i Polaris Media

«Arbeidet er utført på en svært god måte. Det ble gjort et grundig forarbeid. Annonseteksten var spenstig og annonseringen var tuftet på erfaring og kompetanse. Det var et stort tempo i gjennomføringen av prosessen, og jeg opplevde hurtige tilbakemeldinger på problemstillinger som ble spilt inn. En dose humor bidro til en avslappet atmosfære. Oppfølgingen etter intervjuene og protokollskriving ble gjennomført på en god måte.»

– Ørjan Røed, tidligere stabssjef i Karmøy kommune

«Jeg har brukt HAMNØY AS både til lederoppfølging og ved flere anledninger til rekruttering. Jeg har ved samtlige rekrutteringer vært helt trygg på at vi finner den beste kandidatene til stillingene vi skal besette med Hamnøys hjelp. Av de rekrutteringsbyråene jeg har brukt eller hatt erfaring med har HAMNØY AS helt klart levert den beste kvaliteten og den mest profesjonelle gjennomføringen. Jeg kommer til å velge Hamnøy også neste gang.»

– Christian S. Andersen, sjefredaktør/daglig leder i Fremover

«Jeg har jobbet med HAMNØY i flere 10-talls rekrutteringsprosesser. Med deres hjelp har vi lykkes med å finne svært gode kandidater til mange viktige stillinger. Hamnøy er raske, fleksible og viktigst av alt; fokuserte på å løse vårt behov som kunde.»

– Ole Alexander Mæhle, VP R&D i AutoStore

«Jeg erfarte HAMNØY som et solid og profesjonelt fagmiljø innen rekruttering. Gjennom gode verktøy, prosessforståelse og struktur i gjennomføringen, tilførte de oss en viktig merverdi i rekrutteringen av ny generalsekretær i Misjonsalliansen.»

– Erik Dale, styremedlem i Misjonsalliansen

«En meget godt gjennom­ført pro­sess. HAMNØY er ryddige, profesjon­elle og til­pasnings­dyktige. Effektiv, tydelig og ærlig kommunikasjon med oss som opp­drags­giver.»

– Paal W. Aanensen, director & Joint CEO i Hagland

«Jeg er veldig fornøyd med prosessen. Det ble opp­nådd et godt resultat innen svært kort tid. HAMNØY frem­skaffet impo­nerende mange gode kandi­dater.»

– Magne Hogneland, styreleder / eier, Skanfil Auksjoner AS

«Vi har engasjert HAMNØY til bistand rundt rekruttering av flere nøkkelstillinger i Knif Trygghet Forsikring AS. Hver gang har HAMNØY kommet med gode kandidater. Prosessen rundt rekrutteringen har vært grundig og progressiv, som til slutt har ledet frem til nye dyktige medarbeidere i vårt selskap. Jeg kan anbefale HAMNØY på det varmeste.»

– Svein Rødskog, adm.dir. i Knif Trygghet Forsikring

«Jeg har hatt gleden av å samarbeide med HAMNØY i flere omganger, både som oppdragsgiver gjennom flere rekrutteringsprossesser og som søker. Medarbeiderne er profesjonelle og hjalp oss med å finne beste kandidat. Vi er svært fornøyd med samarbeidet.»

– Ole Martin Finstad, direktør opplag og marked i Tun Media

«HAMNØY leverte et tilbud om «bistand i ansettelsen fra A til Å», og de har levert så til de grader, fra A til Å. Vi følte oss vel ivaretatt og i trygge hender gjennom hele prosessen, og det var veldig god kommunikasjon underveis. Jeg anbefaler HAMNØY på det sterkeste.»

– Rune Skogeng, CEO i InFlow Media