Innlegg i kategorien Team Knif Jobb

Praksisplass hos Knif Jobb og HAMNØY?

Her i Knif Jobb HAMNØY er vi opptatt av kompetanse og streber etter å være faglig oppdaterte til enhver tid. Hva er en bedre måte å gjøre dette på, enn å ta i mot studenter som sitter på fersk og solid kunnskap innenfor fagfeltet vårt?