Innlegg i kategorien Arbeidsmarked

Effekten av koronakrisen i norsk arbeidsliv

2020: Arbeidslivet har hatt en betydelig påkjenning de siste månedene. Schibsted har i samarbeid med Norstat nylig gjennomført en undersøkelse om effekten krisen har hatt på arbeidslivet.