Marit Ecklo Brevik har blitt DNV-sertifisert rekrutterer

Kompetanseutvikling er viktig for oss og det er derfor gledelig å annonsere at Marit har blitt DNV-sertifisert rekrutterer.

For oss i Knif Jobb er det viktig å kontinuerlig utvikle og utvide kompetansen vår. Det er derfor gledelig å annonsere at rådgiver Marit Ecklo Brevik nylig har blitt DNV-sertifisert rekrutterer. 

Sertifisering er for oss en viktig del av vår kompetanseutvikling. Ved å sikre riktig kompetanse sørger vi for at vi kan levere best mulig kvalitet i arbeidet vi gjør som rekrutterere. 
I følge DNV er bakgrunnen for standardisering av rekrutteringskompetanse blant annet for å sikre:
  • Homogen og tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og seleksjon
  • Vedlikehold og/eller utvikling av kompetanse innen fagområdet
  • Bruk av kvalitetssikrede metoder
  • At faget utøves basert på ekspertise og gode rutiner innen fagområdet
  • At rekruttering blir utført av personer med kompetansen til å sikre ansettelse av rett kandidat
  • Forutsigbarhet for kandidatene ved lik praksis av faget
  • Gode rekrutteringsprosesser som bidrar til positiv omtale av virksomheten og bygger opp under varemerket
Les mer om sertifiseringen på dnv.no.

Syv av våre dyktige rådgivere er nå DNV sertifiserte rekrutterere og står klare for å hjelpe deg og din bedrift med deres neste rekrutteringsprosess. Ta kontakt med oss her.