Norsk Forening for Fartøyvern søker generalsekretær

Generalsekretær Norsk Forening for Fartøyvern

Er du en engasjert leder med lidenskap for maritim historie? Har du lyst til å spille en nøkkelrolle i å ta vare på den flytende kulturarven vår? Vi søker etter ny generalsekretær og ser etter deg som kan videreutvikle og posisjonere Fartøyvernforeningen for fremtiden. 

Norsk Forening for Fartøyvern er i dag en paraplyorganisasjon for 207 selvstendige, verneverdige fartøyer. Medlemsfartøyene er lokalisert over hele landet, og omkring 10.000 personer er tilknyttet fartøyene på frivillig basis. Det frivillige engasjementet er avgjørende for arbeidet med fartøyvern, og generalsekretæren har en nøkkelrolle i å legge til rette for frivilligheten. 

Å engasjere nye generasjoner i fartøyvern blir en viktig oppgave for generalsekretæren fremover. Rekruttering av ungdommer skjer blant annet gjennom “Fartøyvern for Fremtiden”. Prosjektet er eksternt finansiert og gir verneverdige fartøyer muligheten til å ha unge om bord som en fast fritidsaktivitet. Formålet med prosjektet er å rekruttere unge og gi dem unik kompetanse i form av sjømannskap og håndverk på tradisjonelt vis. På denne måten overføres viktig kunnskap mellom generasjoner samtidig som man rekrutterer fremtidens fartøyvernere. 

Generalsekretæren må jobbe langsiktig og systematisk med politisk påvirkningsarbeid.  Fartøyvernforeningen har oppnådd gode resultater over tid gjennom egeninnsats og godt samarbeid med andre organisasjoner som jobber med kulturminnevern. Dette arbeidet må forsterkes ytterligere i årene som kommer. 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

Generalsekretæren ansettes av og rapporterer til styret. Vi ser etter en person som er initiativrik og tillitvekkende. Du skal lede sekretariatet i Oslo, legge til rette for foreningens arbeid rundt om i landet, sørge for at fartøyvern er på dagsorden og representere foreningen utad. I tiden fremover vil rekruttering av unge stå sentralt, og her vil generalsekretæren og resten av sekretariatet spille en viktig rolle. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 • ha det daglige ansvaret for ledelse og drift av foreningen og sekretariatet
 • være nærmeste leder og ha personalansvar for to medarbeidere
 • forberede og innstille i saker til styret og iverksette styrets vedtak
 • legge til rette for og aktiv bidra til videreutvikling av foreningen
 • arbeide interessepolitisk overfor myndighetene  
 • følge opp strategier og handlingsplaner
 • ha økonomi- og budsjettansvar  
 • representere foreningen utad
 • rapportere til styreleder og styret  

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Som generalsekretær for Norsk Forening for Fartøyvern må du ha relevant ledererfaring. Du må forstå politiske prosesser, og du bør ha erfaring fra frivillige organisasjoner. 

Det er nødvendig å ha: 

 • høyere utdanning, gjerne innen ledelse
 • god økonomiforståelse 
 • sterk muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi ser etter en generalsekretær som er analytisk, har evne til nytenkning og er handlekraftig. Du fokuserer langsiktig og identifiserer og griper muligheter. Du er god til å planlegge, organisere og koordinere innsats. Du fokuserer på felles mål, samtidig som du søker og er åpen for innspill og påvirkning. Du er pålitelig og etterrettelig, trives med folk og er god til å bygge relasjoner. 

Du oppfordres til å søke selv om du ikke kjenner deg igjen i absolutt alt som nevnes i utlysningsteksten. Til syvende og sist er det evner, personlighet og entusiasme for rollen som er avgjørende. 

Hvorfor Norsk Forening for Fartøyvern?

 • Du får en spennende lederjobb i en fremoverlent forening. 
 • Du får reell innvirkning på Norges fartøyvern. 
 • Du får god innsikt i generelt kulturvern. 
 • Du får et stort nettverk i hele Norge. 
 • Du får dyktige og trivelige kolleger. 
 • Du blir del av et hyggelig kontorfellesskap i Oslo sentrum. 

Lønn etter avtale. Pensjonsavtale gjennom Nordea Liv. Personalforsikringer i If Skadeforsikring.  Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor. Ekstra fridager i forbindelse med jul og påske. Mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke). 

En del reising og noe helgearbeid må påregnes. 

Søknadsfrist: 11. august 2024 – Vi vurderer søknader fortløpende.

Lytt til Stillingspodden fra Knif Jobb hvor Trond Møllevik og Hedda Lombardo forteller mer om stillingene og foreningen:

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne

 • Marit Ecklo Brevik – mobil 907 24 333
 • Cathrine Vikse Johnsen – mobil 976 09 098
 • Ida Eide – mobil 993 68 003

Registrer CV og søknad snarest. Legg ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt, i den innledende fasen også overfor Fartøyvernforeningen om du ønsker det.

Ønsket tiltredelse: Snarest mulig