Kirkens Bymisjon søker teamleder lønn

Teamleder lønn Kirkens Bymisjon

Som teamleder for lønn i Kirkens Bymisjon vil du ha en spennende og sentral rolle i vår økonomiavdeling. Hos oss vil du lede et team bestående av seks trivelige, dyktige og kompetente kollegaer og inngå i et sterkt fagmiljø. Du vil spille en viktig rolle i økonomiavdelingen, og bidra til å sikre en effektiv og pålitelig lønnskjøring og lønnsfunksjon. 

Økonomiavdelingen leverer tjenester til hele stiftelsen og tilknyttede AS. Hos oss har vi fokus på utvikling, kvalitet, rådgivning, forenkling og digitalisering. Dette stiller krav til engasjement, nysgjerrighet og god systemkompetanse. Hos oss vil du kunne bidra med det du allerede er god på og få muligheter for utvikling i et inspirerende og kunnskapsrikt arbeidsmiljø. 

Vi ser etter deg som trives med en dynamisk arbeidshverdag i et miljø hvor man spiller hverandre gode. Du trives med en bred kontaktflate, er nysgjerrig og har stor interesse for faget. 

Stillingen rapporterer til lønn- og regnskapssjef.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Rollen vil ha det overordnede ansvaret for lønnskjøring for stiftelsen, virksomhetene og selskapene knyttet til Kirkens Bymisjon. Du vil ha lederansvar for de ansatte i lønnsfunksjonen og bidra til å utvikle og motivere teamet, og sørge for at de får brukt sin kompetanse best mulig. 

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil innebære

 • se på forbedring og effektivisering gjennom system og digitale verktøy
 • være en rådgiver og gjennomføre intern opplæring og kursing om relevante temaer, som for eksempel tariff og sammensetning av lønnsområdet
 • ansvar for avstemminger, fravær/refusjonsbehandling og pensjonsberegning

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Vi ser etter deg som har god kompetanse fra lønnsområdet og  erfaring fra lønnshåndtering i større virksomheter. Våre virksomheter er tariffbundet, og det er derfor nødvendig at du har erfaring med dette. Det er en fordel med ledererfaring og at du motiveres av å lede og utvikle andre. Du har god systemkompetanse, er kvalitetsbevisst og motiveres av innovasjon og nytenking.

Videre er det ønskelig at du

 • har høyere relevant utdannelse på bachelornivå, men lengre erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • har god kjennskap til relevant lov- og regelverk
 • er trygg på din egen kompetanse og ønsker å dele av din kunnskap med kolleger
 • har evne og lyst til å legge til rette for og lede utviklingsprosesser
 • har en diplomatisk, ydmyk og tydelig lederstil
 • er ansvarsbevisst og strukturert

Som teamleder lønn har du en bred kontaktflate og samarbeider tett med kollegaer, våre virksomheter og samarbeidspartnere. Det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å samarbeide godt på tvers av fagområder og kulturer. 

Hvorfor Kirkens Bymisjon?

 • Vi kan tilby en meningsfull jobb med stor mulighet for påvirkning.
 • Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger.
 • Du vil få en selvstendig og fleksibel arbeidshverdag.
 • Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kirkens Bymisjon er en livssynsåpen organisasjon. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og være en organisasjon med like muligheter for mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, språk, religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, alder eller seksuell orientering.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne 

 • Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
 • Tonje Lavik Hansen tlf. 902 46 867

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Kirkens Bymisjon i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 14. mars 2024 – Søknader vurderes fortløpende.