Drottningborg videregående skole søker rektor

Rektor Drottningborg videregående skole

Ønsker du en viktig og spennende jobb der du kan lede og utvikle Drottningborg inn i fremtiden? Nå søker vi etter en inspirerende og samlende rektor som ønsker å sette spor og ta en sentral rolle i videreutviklingen av skolen. 

Drottningborg er en internatskole, og våre 210 elever kommer fra hele landet med ulike livssyn og livserfaringer. Vi legger vekt på å skape et miljø preget av verdiene nestekjærlighet, trygghet og engasjement, hvor alle kan finne seg til rette og få meningsfulle skoleår med minner for livet. 

Som rektor får du et overordnet lederansvar for hele virksomheten, som i dag består av 50 ansatte fordelt på 37 årsverk. Du vil lede virksomheten sammen med fire mellomledere. I tillegg til pedagogisk personale, har vi ansatte som arbeider med andre ansvarsområder som er viktige for den daglige driften ved skolen: administrasjon, bygg og anlegg, miljøarbeid og internat, renhold og kjøkken. Som rektor har du et særlig ansvar for at alle ansatte jobber godt sammen for å gi elevene en best mulig hverdag ved skolen. 

Sommerdrift er en sentral del av virksomheten på Drottningborg. Planlegging og gjennomføring utføres hovedsakelig av serviceavdelingen. Arrangementene gjennom sommeren er viktige for å gjøre skolen kjent blant ungdommer, og gir også et godt inntektsbidrag til skolen. 

Her kan du lese mer om studietilbudet på Drottningborg. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder, og rapporterer til skolens styre. 

Dine sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • utøve det øverste ansvaret for hele skolens virksomhet, herunder også sommerdriften
 • være en pådriver for god skoleutvikling
 • iverksette vedtatte planer og strategier 
 • sikre sunn økonomisk drift og utvikling
 • sikre at skolen er et godt og trygt sted for elevene, med god balanse mellom skole og fritid 
 • lede og utvikle egen ledergruppe
 • legge til rette for et godt arbeidsmiljø, effektiv organisering og god ledelse i hele organisasjonen
 • aktivt fremme skolens verdier og målsetting i alle deler av arbeidet
 • ivareta og videreutvikle samarbeidet med eierorganisasjonen, andre kristne friskoler, samarbeidspartnere og støttespillere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du spiller lederne gode og bygger team i hele organisasjonen

Som rektor ved Drottningborg setter du retning og får folk med deg. Du deler av kunnskapen og erfaringen din og setter pris på at kolleger gjør det samme. Du trives med å bygge og pleie relasjoner, både internt og eksternt. Du trigges av å få være med å utruste unge mennesker og tilby et helhetlig elevtilbud av den kvaliteten Drottningborg er kjent for. Som person har du godt humør og pågangsmot, og du trives sammen med ungdom. 

Du er en dyktig og engasjert leder med teft for skoleutvikling og kvalitet
Vi trenger deg som har erfaring som skoleleder eller fra relevante skolefaglige stillinger med god forståelse og innsikt i pedagogisk utviklingsarbeid. Ledererfaring er en fordel, men viktigere er at du har gode lederegenskaper, en samlet arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen. Vi hører gjerne mer om de impulsene du kan ta med deg til Drottningborg. 

Videre er det viktig at du har

 • relevant utdanning innen pedagogikk og skoleledelse
 • kunnskap om relevante lover og regler for skolens virksomhet 
 • kjennskap til skolens eierorganisasjon
 • god formidlingsevne muntlig og skriftlig  

Vi oppfordrer deg til å søke selv om du ikke kjenner deg igjen i absolutt alt som nevnes i utlysningsteksten. Kompetansehull kan tettes, og til syvende og sist er det evner, personlighet og entusiasme for rollen som er avgjørende. 

Det er videre 

 • ønskelig at rektor bor i en av våre boliger på skolens område 
 • en forutsetning at du identifiserer deg med Misjonssambandet og skolens kristne formål og trosgrunnlag 
 • et krav at politiattest må kunne fremlegges før endelig ansettelse 

Hvorfor Drottningborg?

 • Vi tilbyr en spennende og viktig lederstilling på en skole med stor tro på fremtiden. 
 • Du får muligheten til å lede og utvikle fantastiske ansatte og elever. 
 • Du får bo og arbeide i naturskjønne omgivelser. 
 • Lønn etter avtale og medlemskap i Statens pensjonskasse

Søknadsfrist: 17. mars 2024 – vi vurderer søknader fortløpende.

Hør styreleder Dag Røise og lærer Sigbjørn Urstad fortelle mer og skolen og stillingen her:

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen?
Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne

 • Jan Tore Hamnøy, mobil 411 02 200
 • Marit Ecklo Brevik, mobil 907 24 333
 • Tonje Lavik Hansen, mobil 902 46 867

Registrer CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. 

Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt, også overfor Drottningborg i den innledende fasen om du ønsker det.

Ønsket tiltredelse: 1. august 2024