Referansesjekk – hva innebærer det og hvem skal jeg oppgi?

Referansesjekk er en viktig del av vår verktøykasse og gir oss et utfyllende bilde av deg som arbeidstaker og kollega. Bli kjent med hvordan vi bruker referansesjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Vår metodikk belager seg på å bli så godt kjent med våre kandidater som mulig, med formål om å finne riktig kandidat til riktig kunde. I en suksessfull rekrutteringsprosess har både kunde og kandidat vunnet. Vi bruker ulike verktøy og metoder for dette – og referansesjekk er en viktig del av verktøykassen. 

Formålet med referansesjekken er både å kontrollere og komplementere informasjonen vi har fått gjennom CV, søknad, intervjuer og annen kommunikasjon. Med en referansesjekk får vi et utfyllende bilde av deg som arbeidstaker og hvordan du er som kollega. 

For innhenting av referanser bruker vi leverandøren Refapp som tilbyr digitale referansesjekker. Referansene dine kan velge å svare på spørsmålene selv i et digitalt spørreskjema, eller de kan velge å bli oppringt og svare på spørsmålene muntlig. 

Les om grunnene til hvorfor vi benytter oss av digital referansesjekk her.

Når innhenter vi referanser?

Ingen rekrutteringsprosesser er like og vi justerer prosessen etter behov. Men, vi har fortsatt noen «knagger» og et utgangspunkt som vi legger til grunn. Vanligvis kjører vi referansesjekk etter andregangsintervjuet og før et eventuelt finaleintervju. 

Vi setter kandidatopplevelse høyt og ønsker at du som kandidat skal føle deg involvert i prosessen. Du kontrollerer hvilke referanser vi prater med, og du får informasjon før vi tar kontakt med dem. 

Hvor mange referanser må jeg ha?

Vi ønsker gjerne å prate med 3 eller flere referanser, men også her justerer vi etter behov. Du kan bli spurt om å oppgi flere eller færre referanser. 

Hvem bør du oppgi som referanse?

Vi ønsker ofte å prate med både ledere og kolleger. Dine tidligere og nåværende ledere kan ofte si noe om både erfaring og prestasjon. Det samme kan dine kolleger, men ofte fra et annet perspektiv. Det er verdifullt for oss å få informasjon og synspunkter fra ulike nivåer i organisasjonen. Dersom du er aktuell for en lederstilling vil vi gjerne snakke med både ledere, kolleger på samme nivå og ansatte som har rapportert til deg. 

Refapp lister opp flere typer referanser:

  • Leder, arbeidsleder og prosjektleder
  • Medarbeider eller andre som rapporterer til deg
  • Kollega
  • Kunde
  • Lærer, styreleder, veileder
  • Venn eller annen personlig referanse

Les gjerne hele artikkelen til Refapp HER.