Marit Ecklo Brevik slutter i Frikirken – blir rådgiver i Knif Jobb

Knif Jobb har ansatt Marit Ecklo Brevik som ny rådgiver.

Pressemelding, Oslo, 21. juli 2023

Knif Jobb har ansatt Marit Ecklo Brevik som ny rådgiver. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i Frikirken. – Når muligheten til å bli rådgiver i nysatsningen Knif Jobb dukket opp, synes jeg den jobben var for interessant og utviklende til å la den passere, sier Ecklo Brevik.

Marit Ecklo Brevik har vært daglig leder i Frikirken i nærmere åtte år, og har også vært administrasjonssjef/viserektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate (i dag en del av NLA Høgskolen). Før det var hun kvinnepolitisk rådgiver i Høyre, og har også bak seg en periode som daglig leder i Atlantis Ungdomsutveksling.  

– Vi ønsker å takke Marit for hennes store innsats og engasjement som daglig leder i Frikirken gjennom snart åtte år, sier synodeleder Jarle Skullerud. 

– Marit har vært en stødig og god leder av Frikirkens hovedkontor, og er uredd og utviklingsorientert. – Hun har satt gode spor i Frikirken, og vi ønsker henne lykke til og alt godt videre med nye utfordringer i Knif Jobb, sier Skullerud. 

 Daglig leder i Knif Jobb og HAMNØY, Jan Tore Hamnøy, sier Ecklo Brevik er en god match for rekruttering- og rådgivningsfirmaet Knif Jobb. 

– Når valget falt på Marit Ecklo Brevik som rådgiver i Knif Jobb, er det fordi hun har en god kombinasjon av personlige egenskaper, motivasjon, ledererfaring og tung sektorkompetanse fra det frivillige og ideelle Norge. Hun matcher dermed godt  Knif Jobb sine behov og ambisjoner når vi nå skal bygge og styrke vår satsing på rekruttering- og rådgivningstjenester til det frivillige og ideelle Norge, sier Hamnøy. 

Med Marit Ecklo Brevik på laget øker antall rådgivere fra 12 til 13 i rekrutteringslaget til HAMNØY og Knif Jobb, og hun blir tilknyttet Oslo-avdelingen som vil bestå av fem ansatte fra høsten 2023.  

– Jeg er glad og takknemlig for årene som daglig leder i Frikirken. Det er på mange måter vemodig å forlate en spennende og viktig jobb, og ikke minst gode kolleger, men det er en tid for alt, og etter snart åtte år kjennes det riktig å gå videre, sier Marit Ecklo Brevik. 

– Når muligheten til å bli rådgiver i nysatsningen Knif Jobb dukket opp, synes jeg den jobben var for interessant og utviklende til å la den passere. – Nå ser jeg frem til å få bruke all min erfaring, og samtidig videreutvikle og fordype meg faglig innen HR og rekruttering, i rekrutterings- og rådgivningsfirmaet Knif Jobb. At jeg i min nye rolle fortsatt får jobbe med å utvikle og hjelpe det frivillige og ideelle Norge, betyr mye for meg, sier Ecklo Brevik. 

Les mer om satsingen Knif Jobb her.

 

Kontaktinformasjon:
Marit Ecklo Brevik
Tlf.: 907 24 333

Jarle Skullerud
Tlf.: 934 68 149

Jan Tore Hamnøy
Tlf.: 411 02 200  

 

Om Frikirken:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) ble dannet i 1877 og består i dag av om lag 21.500 medlemmer fordelt på 81 menigheter rundt om i Norge. Frikirken bygger på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.

Menighetene legger til rette for fellesskap der mennesker i alle aldre kan kjenne tilhørighet, bli kjent med Jesus og utrustes til tjeneste. Frikirken har arbeid i flere land i Asia, Midtøsten og Afrika, og jobber også målrettet med ulike tilbud rettet mot barn, ungdom og unge voksne gjennom organisasjonen FriBU (Frikirkens Barn og Unge). Arbeidet på Frikirkens hovedkontor er organisert i tre team: stabsteamet, menighetsteamet og misjonsteamet, alt i tett samarbeid med FriBU.

 

Om Knif Jobb:
Knif Jobb tilbyr rekrutt­erings- og råd­givnings­tjenester til det frivillige og ideelle Norge. Knif Jobb er en del av rekrutterings- og rådgivningsfirmaet HAMNØY AS, og eies av HAMNØY AS og Knif AS i fellesskap. HAMNØY og Knif Jobb har felles ledelse og organisasjon, og er i dag et rekrutteringsteam med 13 ansatte på Vestlandet og i Oslo. Vi er dedikert til å finne fagspesialister og ledere som er opptatt av å skape resultater. Vi løser mange typer rekrutteringsoppdrag i et bredt spekter av organisasjoner og fagfelt. Vi hjelper også våre kunder med utvikling av ledere, team og organisasjonen. Det grunnleggende målet er alltid likt – å legge til rette for langsiktig verdiskapning hos våre kunder. For å oppnå dette har vi definert fire kjerneverdier som skal kjennetegne en HAMNØY- og Knif Jobb-representant i enhver situasjon; Diskré, fleksibel, effektiv og kompetent. I 2022 omsatte HAMNØY og Knif Jobb samlet for ca. 24,4 mill. kr.