Marit Ecklo Brevik og Allette Solberg er sertifiserte i arbeidspsykologiske tester

Vi gratulerer rådgiver Marit Ecklo Brevik og researcher Allette Solberg med vel gjennomført sertifisering i Assessio sine arbeidspsykologiske testverktøy MAP, MAP-X og MATCH-V, og i evnetesten Matrigma.

Som sertifisert innenfor disse testene kan Marit og Allette organisere testing av aktuelle kandidater og tolke resultater. Vi tilbyr alltid testgjennomgang for våre kandidater som er interessert i å høre mer om sine målbare personlighetstrekk. I tillegg til dette har Marit og Allette gjennom sertifiseringen fått en god forståelse for bakgrunn og betydning av denne typen testing.

En grundig rekrutteringsprosess er avgjørende for å finne den rette blant de beste. Vi i Knif Jobb anbefaler alltid bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene. Testene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma er av ypperste kvalitet, og vi er godt komfortable med å anbefale disse i aktuelle rekrutteringsprosesser. 

MAP er en personlighetstest som er basert på femfaktormodellen, den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet. Testen predikerer arbeidsrelatert adferd og utfall som for eksempel trivsel, egnethet for spesifikke arbeidsoppgaver, lederpotensial og salgsprestasjon. Bruken av MAP bidrar til å gi oss et objektivt og standardisert beslutningsgrunnlag i seleksjonsprosessen. 

MAP-X er basert på femfaktormodellen og personlighetstesten MAP. Der MAP kartlegger et individs personlighet, kan MAP-X gjøre det mulig å se hvilke risikoadferder en person potensielt kan utvise i stressende eller pressende situasjoner. 

MATCH-V er en kultur- og motivasjonstest som hjelper bedrifter med å definere sin organisasjonskultur og videre matche den mot søkeresverdier og preferanser. Testen gir oss et innblikk i hvorvidt kandidaten motiveres av organisasjonskulturen til bedriften og predikerer sannsynligheten for at vedkommende vil trives og bli værende over lengre tid.  

Matrigma er en evnetest som brukes for å kartlegge kandidatenes problemløsnings- og resonneringskapasitet, og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter.

De arbeidsspykologisk testene er utviklet av vår testleverandør Assessio. Testene brukes av multinasjonale organisasjoner over hele verden og er DNVGL-sertifisert.

Les mer om testene på assessio.com/no