6 gode grunner til digital referansesjekk

Vi bruker ulike verktøy og metoder i våre rekrutteringsprosesser for å finne riktig kandidat til deg som kunde – og referansesjekk er en viktig del. Bli kjent med hvordan og hvorfor vi gjennomfører referansesjekk via Refapp.

Vår metodikk belager seg på å bli så godt kjent med jobbsøkerne som mulig, med formål om å finne riktig kandidat til deg som kunde. I en suksessfull rekrutteringsprosess har både kunde og kandidat vunnet. Vi bruker ulike verktøy og metoder for dette – og referansesjekk er en viktig del. 

Formålet med referansesjekken er både å kontrollere og komplementere informasjonen vi har fått gjennom søknad, intervjuer og annen kommunikasjon. Med en referansesjekk får vi et tydelig bilde av kandidaten som arbeidstaker og som kollega. 

For innhenting av referanser bruker vi leverandøren Refapp som tilbyr digitale referansesjekker, og det er det flere gode grunner til:

Objektivitet

Spørsmålene vi ønsker å stille referansene blir valgt ut på forhånd slik at alle referansene får samme spørsmål og utgangspunkt. Denne strukturerte og standardiserte innhentingen fjerner både subjektivitet og bias. Dette kan også bidra til å unngå diskriminering da rekrutterernes følelse for kandidaten ikke påvirker eller leder spørsmålene i en subjektiv retning. Summen av dette er en objektiv vurdering med økt troverdighet og validitet.

Kvalitet

Digital innhenting gir referansene mulighet til å formulere egne svar, når det passer for dem. Ofte kan det være enklere å skrive enn å fortelle og referansen får god tid til å tenke gjennom spørsmålene og formulere svarene. Innhenting av svar over telefon er også en mulighet for referansene som ønsker det. Dersom referansen ønsker å bli oppringt, benyttes samme struktur og spørsmål for referansesjekken. 

Effektiv og enkelt

Når referansene har svart på spørsmålene, blir svarene automatisk til en strukturert rapport. Automatisering erstatter mye manuelt arbeid og strukturen i rapporten gir en god oversikt og et godt sammenligningsgrunnlag. Dette kan bidra til en enklere beslutningsprosess. 

GDPR og sikkerhet

Vi kjenner oss trygge med digital referansesjekk med Refapp. All informasjon blir lagret kryptert og det blir lagt stor vekt på sikkerhet. Systemet har gode sletterutiner og data blir ikke lagret utover rimelig tid. 

Les mer om Refapp på refapp.no