Norges Røde Kors søker etter avdelingsleder nasjonale programmer og beredskap

Avdelingsleder nasjonale programmer og beredskap Norges Røde Kors

Ønsker du en viktig og spennende lederjobb der du kan utgjøre en stor forskjell for samfunnet?

Vi søker etter en avdelingsleder for nasjonale programmer og beredskap som vil være med å videreutvikle Røde Kors sitt arbeid i Norge. Du vil få en innflytelsesrik og spennende stilling som er viktig for hvilke tilbud mennesker med humanitære behov rundt om i Norge får. Du blir en del av ledergruppen i Norges Røde Kors og rapporterer til generalsekretær. 

Som avdelingsleder for nasjonale programmer og beredskap vil du ha et strategisk og operasjonelt lederansvar med stor bredde i oppgaver og ansvar. Du leder avdelingen gjennom fire enhetsledere, og avdelingen består av til sammen rundt 80 medarbeidere. I tillegg har du en stor grenseflate mot andre avdelinger ved nasjonalkontoret, distriktskontorene og de frivillig tillitsvalgte. 

Avdelingen for nasjonale programmer og beredskap har det faglige ansvaret for utvikling og tilrettelegging av nasjonale humanitære aktiviteter. Avdelingen har ansvaret for  faglig utvikling og forvaltning av organisasjonens beredskapsarbeid og for å understøtte arbeidet innenfor søk og redning. Avdelingen jobber også med å legge til rette for godt kunnskapsgrunnlag  og kvalitetssikring av aktiviteter innenfor områdene barn og unge, eldre, migrasjon, kriminalitet og rus. Videre skal avdelingen legge til rette for opplæring og gode verktøy for de frivillige. 

Vi ser etter deg som er en trygg, samlende og robust leder med et utadrettet blikk. Du har gode analytiske ferdigheter samtidig som du evner å skape fremdrift og gjennomføring. Du har erfaring fra komplekse organisasjoner og evner å sette retning og få folk med deg. 

ROLLE OG ANSVAR

Som avdelingsleder vil du ha ansvar for å gjennomføre, videreutvikle og følge opp avdelingens strategiske og operative mål og leveranser. Du vil ha overordnet lederansvar for avdelingen og lede  og utvikle medarbeiderne gjennom fire enhetsledere. Avdelingen har et bredt nedslagsfelt og forvalter et budsjett på rundt 300 MNOK. Viktige ansvarsområder er å sørge for nært samarbeid med distriktskontorene i deres arbeid for effektiv tilrettelegging for lokalforeninger og frivilligheten samt sørge for at organisasjonen har godt kunnskapsgrunnlag for utvikling av Røde Kors’ humanitære arbeidsområder i Norge.

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være

 • overordnet ansvar for et godt arbeidsmiljø i avdelingen
 • bred kontakt med samarbeidsaktører, bidra til samfunnsdebatten innen avdelingens fagområder og representere Norges Røde Kors utad
 • bidra i nordisk og europeisk samarbeid i Røde Kors-bevegelsen
 • bidra aktivt i generalsekretærens ledergruppe, relevante utvalg og i utviklingsprosesser i Norges Røde Kors
 • forvalte ditt lederansvar i tråd med modellen for lederskap i Norges Røde Kors

KVALIFIKASJONER OG ØNSKET ERFARING

Vi ser etter deg som har solid ledererfaring på overordnet strategisk nivå fra komplekse organisasjoner. Du har erfaring fra kunnskapsmiljøer og virksomhetsstyring og er interessert i hvordan organisasjoner og fagteam utvikles og samarbeider.

Videre ønsker vi at du

 • har relevant høyere utdanning
 • har erfaring med frivillighet, organisasjonsledelse eller ledelse av kunnskapsmiljøer
 • har erfaring fra kriseledelse eller ledelse i komplekse situasjoner  
 • har god kjennskap til lov- og avtaleverk i norsk arbeidsliv

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER

Som avdelingsleder for nasjonale programmer og beredskap gir du retning og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte. Du er en tilgjengelig og inkluderende leder med en trygg og forutsigbar lederstil. 

Vi tror også at du

 • er en god relasjonsbygger 
 • er opptatt av kunnskapsbasert utvikling
 • evner å kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig og kan formidle budskap som skaper engasjement
 • er en samfunnsengasjert person med stå-på-vilje
 • identifiserer deg med Røde Kors sine prinsipper og kan etterleve disse i din daglige ledelse

HVORFOR NORGES RØDE KORS?

 • Rollen har stor påvirkningskraft, og ditt bidrag vil ha en helt reell effekt på vår evne til å redde liv, bidra til trygg oppvekst for barn og unge og sørge for liv i verdighet.  
 • Du vil få en lederstilling som gir deg mulighet til å være med å utvikle en av landets viktigste humanitære organisasjoner.
 • Du får et bredt kontaktnett og samarbeider med faglig dyktige og engasjerte kolleger, samarbeidspartnere og frivillige.

Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi søker etter de beste hodene uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne. Har du behov for tilrettelegging, ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om dette.

Arbeidssted er ved vårt kontor i Oslo sentrum. 

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb / HAMNØY AS ved rådgiverne

 • Cathrine Vikse Johnsen, tlf. 976 09 098
 • Tonje Lavik Hansen, tlf. 902 46 867 

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Røde Kors i den innledende fasen dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist:  26. september 2023 – søknader vurderes fortløpende.