Det Norske Misjonsselskap søker økonomi- og administrasjonsleder

Økonomi- og administrasjonsleder Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap (NMS) er i god utvikling. Nå søker vi etter en inspirerende og målbevisst økonomi- og administrasjonsleder som ønsker å sette spor og å ta en sentral rolle i videreutviklingen av NMS sitt arbeid i inn- og utland. Sammen kan vi forandre verden. Vil du være med oss på det? 

Som økonomi- og administrasjonsleder ved NMS sitt hovedkontor får du ansvar for økonomisk forvaltning og ulike administrative funksjoner som innkjøp, IT og oppfølging av eierskap og investeringer i NMS. I stillingen vil du få en meningsfull og spennende hverdag  med stor bredde i oppgaver og ansvar. Avdelingen du vil lede har per i dag til sammen fire medarbeidere. Stillingen er en del av ledergruppen i NMS og rapporterer til generalsekretær. 

NMS sitt hovedkontor har ansvar for arbeid som gjøres nasjonalt og internasjonalt, og støtter opp om arbeidet som gjøres regionalt og lokalt. Hos oss vil du få jobbe med en spennende portefølje av prosjekter i inn- og utland. I Norge har vi et allsidig arbeid med alt fra tradisjonelt foreningsarbeid, avtaler og samarbeid med mange norske menigheter, en stor gjenbrukskjede i stadig utvikling, satsing på eiendomsutvikling, drift og utvikling av lokale leirsteder. Utenfor Norge går kirkebyggende og diakonale prosjekter hånd i hånd i et godt samarbeid med partnerkirker og organisasjoner i ulike land på flere kontinenter. 

Ønsket arbeidssted er primært ved hovedkontoret ved Misjonsmarka 12 i Stavanger. For å trives i jobben er det viktig at du trives med å reise og arbeide internasjonalt. Det må påregnes ca. 15 reisedøgn utenlands i året. 

Lær mer om vårt arbeid: 

 • les om våre visjoner, verdier og historie her 
 • alt vårt arbeid skjer under en himmel, opplyst av tre ledestjerner. Her kan du lese om hvordan vi jobber med å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom
 • her kan du lese om de om lag 150 prosjektene som vi støtter rundt omkring i verden

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som økonomi- og administrasjonsleder i NMS vil du få en allsidig lederrolle med et overordnet ansvar for økonomisk drift og forvaltning i organisasjonen. Vi ser etter deg som trives med en variert hverdag bestående av strategiske, operative, relasjonelle, økonomiske og administrative oppgaver. Vi vil se etter kandidater som på ulikt vis kan utfylle den nåværende ledergruppen.

​​Dine sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • lede økonomi og finans i NMS på en trygg og forutsigbar måte 
 • sikre gode rutiner og kvalitetssikring i oppfølgingen av bistandsprosjekter 
 • følge opp og lede dine medarbeidere  
 • ta ansvar for innkjøp og avtaleoppfølging på tvers i organisasjonen
 • bidra til at hele organisasjonen arbeider effektivt og utnytter teknologi og IT på en best mulig måte 
 • forvalte NMS sine ulike eierskap og investeringer på en best mulig måte
 • lede arbeidet med oppfølging av testamentariske gaver til organisasjonen 
 • delta i interne styrer/råd/fagteam, samt representasjon i eksterne styrer/generalforsamlinger og samarbeidsorgan
 • sikre et godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som regnskap, revisjon, bank m.v. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Du motiveres av vekst og utvikling og bygger team som leverer kvalitet

Som leder og lagbygger evner du å sette retning og støtte og veilede dine medarbeidere. Det er naturlig for deg å se nye muligheter og tenke utvikling. Du er opptatt av å skape resultater og har en god forretningsforståelse. Du trives også med å bygge og pleie relasjoner, både internt og eksternt, og du har en fremtoning som er tillitskapende og trygg. 

Du er en samfunnsengasjert person med interesse for misjonsarbeid 

Vi søker etter personer med gode lederegenskaper. Ledererfaring er en fordel, men det avgjørende er talent og teft for ledelse. Vi tror at det er en fordel at du har noen års operativ erfaring fra økonomifunksjoner innen regnskap og økonomi. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid i frivillige/internasjonale organisasjoner/konsern. 

Foruten om dette, ser vi for oss at du har

 • relevant økonomikompetanse, og helst en høyere utdanning innen økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning  
 • sterk interesse for effektivisering gjennom god bruk av IT og digitalisering
 • gode språkferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Som ansatt hos oss må du identifisere deg med NMS sitt grunnsyn. Hvis du som søker ikke er medlem i Den norske kirke er det ønskelig at du opplyser om hvilket kirkesamfunn du er tilknyttet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Hvorfor NMS? 

 • Vi tilbyr en spennende og viktig lederstilling i en misjonsorganisasjon i god utvikling og med stor tro på framtiden.
 • Du får muligheten til å bli en del av et verdensomspennende arbeidsmiljø preget av innovasjon, stort engasjement og viktige oppgaver.
 • Stillingen er en særlig uavhengig stilling med god fleksibilitet. 

Søknadsfrist: 16. oktober  2023 vi vurderer søknader fortløpende.

Vi har hatt besøk av generalsekretær Helge Gaard som forteller mer om organisasjonen og stillingen. Lytt til podkasten her:

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved rådgiverne

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 41 10 22 00 
 • Anna Froestad, tlf. 984 38 273
 • Johanna Grindhaug, tlf. 959 33 056

Registrer og send inn CV og søknad, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. 

Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i NMS i den innledende fasen (hvis du ønsker det).

Tiltredelse etter avtale.