Kirkens Bymisjon søker økonomidirektør

Økonomidirektør Kirkens Bymisjon

Vi søker etter en faglig dyktig og utviklingsorientert leder som ønsker å sette spor og å ta en sentral rolle i ledelsen av Kirkens Bymisjon. Vår nye økonomidirektør motiveres av å være med å videreutvikle Kirkens Bymisjon, og gjennom god ledelse bidra til at vi kan gjøre en stor forskjell for enkeltmennesker og samfunnet. 

Du blir en del av nasjonal ledergruppe og rapporterer til generalsekretær, Adelheid Firing Hvambsal. Sammen med ledergruppen vil du bidra til å skape en helhetlig strategisk ledelse og utvikling i Kirkens Bymisjon. 

Arbeidssted er ved landsadministrasjonen i Oslo sentrum, men fleksible løsninger er mulig.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som økonomidirektør i Kirkens Bymisjon vil du få det overordnede ansvaret for økonomi, finans, eiendom og innkjøp i organisasjonen. Du får en allsidig lederutfordring med stor bredde i oppgaver og ansvar. Områdene du er ansvarlig for har til sammen over 50 medarbeidere. En av dine viktigste oppgaver blir å fortsette arbeidet med å legge til rette for å effektivisere og videreutvikle driften av organisasjonen. 

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • ta et overordnet strategisk og operativt lederansvar for organisasjonen
 • ta ansvar for å lede og videreutvikle avdelingen iht. strategi og planer
 • planlegge og styre økonomi og finans, og videreutvikle økonomi- og budsjettprosessen
 • ha et overordnet ansvar for selskapsforvaltning
 • følge opp kapitalforvaltning og finansiering 
 • ta et overordnet ansvar for god forvaltning og strategisk utvikling av eiendomsporteføljen
 • utvikle og implementere gode innkjøpsprosesser i organisasjonen  
 • kvalitetssikre økonomien i anbud og konkurranser
 • sikre kontroll og etterlevelse av lover og regler
 • følge opp eksterne leverandører og samarbeidspartnere 
 • representere Kirkens Bymisjon eksternt i ulike sammenhenger 
 • sikre proaktivitet ut mot resten av organisasjonen for sparring, dialog og samarbeid om relevante prosesser

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

Du spiller lederne gode og driver fram effektive prosesser på tvers i en organisasjon
Vi søker en forutsigbar og trygg leder. Du har en involverende lederstil og benytter ressursene du har rundt deg. Du er god til å gi retning, og motiverer til samarbeid og samhandling på en positiv måte. Det er også viktig å ha evnen til å kombinere strategisk tenkning med stor gjennomføringskraft. Du er god til å formidle økonomi på en forståelig måte til alle. 

Du er en dyktig og engasjert leder med forretningsteft og faglig tyngde
Vi trenger deg som har utstrakt erfaring med økonomistyring fra næringsliv, organisasjoner eller offentlige aktører, og som kan vise til dokumenterbar ledererfaring på overordnet strategisk nivå fra komplekse organisasjoner. 

Videre ønsker vi at du 

 • har tung økonomikompetanse og fortrinnsvis høyere utdanning innen økonomi
 • er god på endringsledelse og forbedringsarbeid
 • har erfaring fra sakshåndtering og styrearbeid 
 • er trygg og erfaren i forhandlinger av større avtaler 
 • har god kjennskap til relevante lov- og avtaleverk
 • er en samfunnsengasjert person 
 • kommuniserer klart og tydelig 

Kirkens Bymisjon er en livssynsåpen organisasjon. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og være en organisasjon med like muligheter for mennesker, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion/livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell legning og orientering eller hull i CV’en.

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons målsetninger og verdier.

Hvorfor Kirkens Bymisjon? 

 • En meningsfylt arbeidshverdag med store påvirkningsmuligheter.
 • En lederstilling som gir deg mulighet til å være med på et mangfoldig arbeid med stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet. 
 • Muligheten til å arbeide sammen med faglig dyktige og engasjerte kolleger, samarbeidspartnere og frivillige.

Søknadsfrist: 29. april 2024 – søknader vurderes fortløpende.

Hør Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, fortelle mer om stillingen her:

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiverne

 • Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200
 • Allette Solberg, tlf. 900 20 132 

Registrer og send inn CV og søknad, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål. Rekrutteringspartneren vår behandler alle henvendelser konfidensielt – også overfor oss i Kirkens Bymisjon i den innledende fasen (hvis det er ønskelig).

Tiltredelse etter avtale.