Praksisplass hos Knif Jobb og HAMNØY?

Her i Knif Jobb HAMNØY er vi opptatt av kompetanse og streber etter å være faglig oppdaterte til enhver tid. Hva er en bedre måte å gjøre dette på, enn å ta i mot studenter som sitter på fersk og solid kunnskap innenfor fagfeltet vårt?

Denne høsten har vi vært så heldige og tatt imot Melina Birkeland som studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse på BI Stavanger. 

Dette er en bred bachelorgrad med en faglig kombinasjon av HR, ledelse, økonomi, organisasjonspsykologi og markedsføring. Studiet har fokus på de menneskelige ressursene i organisasjoner, og hvor viktig samspillet mellom dem er.

Hvordan ble du først kjent med Knif jobb og HAMNØY?

Jeg ble kjent med Hamnøy gjennom deres markedsføring på Facebook. Da annonserte de for en sommer-praktikantstilling. Jeg søkte ikke på stillingen den gang, men ble interessert i Hamnøy. Da jeg skulle finne en bedrift å ha BI Internship i, tok jeg selv kontakt med Hamnøy for å høre om det var mulig å ha praksis hos dem. 

Så selv om HAMNØY ikke hadde utlyst praksisplass i høst, ble vi veldig interessert da Melina tok kontakt. 

Hvordan har din internship opplevelse vært i knif jobb og HAMNØY?

Jeg har hatt en veldig god opplevelse som intern i Hamnøy. Jeg ble godt tatt imot av alle ansatte, og fikk god opplæring. Denne perioden har vært veldig lærerik og spennende. 

Internshipet i Knif Jobb og Hamnøy ga meg muligheten til å lære om rekruttering og bruke min kunnskap fra studiet i praksis. Hos Knif Jobb og Hamnøy har jeg deltatt i rekrutteringsprosesser fra start til slutt. Jeg har vært med på oppstartsmøter, intervjuer, og hatt oppgaver knyttet til søk og kontakt. Jeg opplevde at alle var flinke til å inkludere meg i deres arbeidsoppgaver, noe som økte læringsutbyttet mitt da jeg fikk prøve mye nytt. 

Denne høsten har min faglige kompetanse vokst, og jeg har sett hvordan kunnskapen fra studiet er verdifull i arbeidslivet.

Hva synes du har vært mest spennende?

Noe jeg synes har vært ekstra spennende med rekrutteringsprosessene, er å se hvordan personlighetstesting fungerer i praksis. Det var interessant å se hvordan atferden til en kandidat samsvarte med deres testresultater. I bacheloren har vi lært mye om personlighetspsykologi og personlighetstester, og derfor var det kult å lære hvordan dette brukes som et verktøy i rekrutteringsprosesser. 

Det var kult å se hvordan teori om personlighet faktisk blir brukt i rekrutteringsprosessen.

Vil du anbefale internship/praksis til andre? 

Ja, jeg vil absolutt anbefale det. Som student er dette en gylden mulighet til å få relevant arbeidserfaring, og bruke teori i praksis.  Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å ha mitt internship hos Knif Jobb og Hamnøy. Her har jeg hatt spennende arbeidsoppgaver og kjekke kollegaer, og jeg vil derfor anbefale andre å søke på praktikantstillinger her. 

 

Hør mer om praksisperioden til Melina i Stillingspodden her:

 

Knif Jobb og HAMNØY har de siste årene tatt i mot en praktikant som har jobbet med oss gjennom sommeren, men vi er også åpne for internships slik som Melina har hatt denne høsten. Så ikke vær redd for å ta kontakt med oss, selv om vi ikke har utlyst praksisplass!

Ta gjerne kontakt med rådgiver Lisa Røgelstad på mail lro@knifjobb.no, eller tlf. +47 466 51 199 for å høre mer.