Marita Stakkestad Hanstveit er sertifisert i arbeidspsykologiske tester

Vi gratulerer Marita med vel gjennomført sertifisering i de arbeidspsykologiske testene MAP, MAP-X og MATCH-V, og i evnetesten Matrigma.

Vi gratulerer vår researcher Marita Stakkestad Hanstveit med vel gjennomført sertifisering i Assessio sine arbeidspsykologiske tester MAP, MAP-X og MATCH-V, og i evnetesten Matrigma.

Som sertifisert innenfor disse testene kan Marita organisere testing av aktuelle kandidater og tolke resultater. For våre kandidater som ønsker å høre mer om deres målbare personlighetstrekk, tilbyr vi en gjennomgang av testresultatene. I tillegg til dette har hun gjennom sertifiseringen fått en god forståelse for bakgrunn og betydning av denne typen tester.

En grundig rekrutteringsprosess er avgjørende for å finne den rette blant de beste. Vi i HAMNØY anbefaler alltid bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene. Testene MAP, MAP-X, MATCH-V og Matrigma er av ytterste kvalitet og vi er godt komfortable med å anbefale disse i aktuelle rekrutteringsprosesser. 

Kort om testene

MAP er en personlighetstest som kartlegger kritisk atferd i arbeidslivet. Testen baseres på femfaktormodellen, den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet. MAP predikerer arbeidsrelatert adferd og utfall som for eksempel trivsel, egnethet for spesifikke arbeidsoppgaver, lederpotensial og salgsprestasjon. Bruken av MAP bidrar til å gi oss et objektivt og standardisert beslutningsgrunnlag i seleksjonsprosessen. 

MAP-X baseres på femfaktormodellen og personlighetstesten MAP. Der MAP kartlegger et individs personlighet, kan MAP-X gjøre det mulig å se hvilke risikoadferder en person potensielt kan utvise under stressende eller pressende situasjoner. 

MATCH-V er en kultur- og motivasjonstest som hjelper bedrifter med å definere sin organisasjonskultur og videre matche den mot individers verdier og preferanser. Testen vil gi oss et innblikk i hvorvidt kandidaten motiveres av organisasjonskulturen til bedriften og videre predikere sannsynligheten for at kandidaten vil trives og bli værende over lengre tid.  

Matrigma er en evnetest som brukes for å kartlegge kandidatenes problemløsnings- og resonneringskapasitet, og evnen til å se logiske sammenhenger. Dette er informasjon det er vanskelig å hente inn på andre måter.

Vår testleverandør Assessio har utviklet testene og de brukes i dag av multinasjonale organisasjoner over hele verden. Testene er DNV-GL sertifisert.

Les mer om testene på assessio.com/no