Krysstolkning av personlighetstesten MAP

I HAMNØY har vi fokus på å kontinuerlig utvikle vår kompetanse innen rekruttering og vi er glade for å få faglig påfyll fra dyktige leverandører og samarbeidspartnere. Rådgiverne Cathrine, Lisa og Espen har deltatt på MAP krysstolkningskurs hos vår testleverandør Assessio.

En grundig rekrutteringsprosess er avgjørende for å finne den rette blant de beste. Vi i HAMNØY anbefaler alltid bruk av rele­vante tester som en del av kvalitets­sikringen av kandi­datene. Personlighetstesten MAP levert av Assessio er av ytterste kvalitet og vi er godt komfortable med å anbefale denne i aktuelle rekrutteringsprosesser.

Hva er MAP?

MAP er en personlighetstest som kartlegger kritisk atferd i arbeidslivet og som kan benyttes i utvelgelse og utvikling av ansatte. Testen baseres på femfaktormodellen, den mest empirisk støttede modellen for å beskrive personlighet. MAP predikerer arbeidsrelatert adferd og utfall som for eksempel trivsel, egnethet for spesifikke arbeidsoppgaver, lederpotensial og salgsprestasjon. Bruken av MAP bidrar til å gi oss et objektivt og standardisert beslutningsgrunnlag i seleksjonsprosessen.

MAP baseres på femfaktormodellen som inkluderer dimensjonene:

  • Målbevissthet
  • Emosjonell balanse
  • Åpenhet
  • Ekstroversjon
  • Sosial stil

Hva er krysstolkning?

Krysstolkning er tolkningen av flere dimensjoner på en gang. Ved å tolke flere dimensjoner kan vi få et bilde av hvordan en person forholder seg til ulike situasjoner og hvilken atferd de utviser.

Ved krysstolkning er det særlig karakteristiske trekk i form av høye og lave scorer man ser etter. Gjennomsnittlige skårer gir sjeldent et atferdsmønster som vil være betydelig annerledes enn hos folk flest.

Man krysstolker på tre nivåer – faktor, fasett internt i faktor og fasett på tvers av faktor. Faktorer er de fem dimensjonene som er nevnt over. Fasetter er underkategorier av disse dimensjonene. Som et eksempel er fasettene Sosialt behov, Spenningssøking og Munterhet underkategorier av faktoren Ekstroversjon.

Ved å eksempelvis se på dimensjonene Ekstroversjon og Målbevissthet kan vi få et bilde av hvordan personen tilnærmer seg oppgaver. Ved høy score på begge dimensjonene kan vi anta at personen vil utvise en kombinasjon av handlingsintensitet og kanalisering av tiltak mot spesifiserte mål. En slik kombinasjon antyder høy produktivitet og effektivitet.

Ved å benytte MAP i rekrutteringsprosessen vil vi kunne identifisere personens potensial og mulige utviklingsområder. Dette gir oss et objektivt og standardisert beslutningsgrunnlag ift. hvilken kandidat som passer best i rollen, men også verdifull informasjon i forbindelse med onboarding og utvikling av den nyansatte.

Tolkning av testresultater krever kompetanse og våre rådgivere er sertifiserte innenfor flere arbeidspsykologiske testverktøy. Vi kan gi god tolkning og forklaring av testresultater, og gi innsikt i hvordan ulike personlighetstrekk passer i ulike stillinger.

 

Har du behov for rekrutteringsbistand? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for å høre mer om vår metodikk og hvordan vi bruker testverktøy i rekrutteringsprosesser fra A-til-Å og finalekandidatvurdering.