Fredrik Abrahamsen Deilkås og Marita Eltvik Hansen har blitt DNV-sertifiserte rekrutterere

Kompetanseutvikling er viktig for oss og det er derfor gledelig å annonsere at Fredrik og Marita har blitt DNV-sertifiserte rekrutterere. 

For oss i HAMNØY er det viktig å kontinuerlig utvikle og utvide kompetansen vår. Det er derfor gledelig å annonsere at våre rådgivere Fredrik Abrahamsen Deilkås og Marita Eltvik Hansen nylig ble DNV-sertifiserte rekrutterere. 

Sertifisering er for oss en viktig del av vår kompetanseutvikling. Ved å sikre riktig kompetanse sørger vi for at vi kan levere best mulig kvalitet i arbeidet vi gjør som rekrutterere. 

I følge DNV er bakgrunnen for standardisering av rekrutteringskompetanse blant annet for å sikre:

  • Homogen og tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og seleksjon
  • Vedlikehold og/eller utvikling av kompetanse innen fagområdet
  • Bruk av kvalitetssikrede metoder
  • At faget utøves basert på ekspertise og gode rutiner innen fagområdet
  • At rekruttering blir utført av personer med kompetansen til å sikre ansettelse av rett kandidat
  • Forutsigbarhet for kandidatene ved lik praksis av faget
  • Gode rekrutteringsprosesser som bidrar til positiv omtale av virksomheten og bygger opp under varemerket

Les mer om sertifiseringen på dnv.no.

Fredrik og Marita har blitt DNV-sertifiserte rekrutterere

Seks av våre dyktige rådgivere er nå DNV sertifiserte rekrutterere og står klare for å hjelpe deg og din bedrift med deres neste rekrutteringsprosess. Ta kontakt med oss her.