7 tips til hvordan du skaper en velfungerende ledergruppe

En ledergruppe har potensial til å være en strategisk motor for hele selskapet. Les våre 7 tips til en bedre ledergruppe.

En ledergruppe har potensial til å være en strategisk motor for hele selskapet. Men mangelfull styring, ineffektivitet og langtrukne beslutninger gjør at mange ikke lykkes med oppdraget sitt. Her er noen klassiske feil som ledergrupper ofte gjør, og tips til hvordan man unngår dem.

Lederskap

Det er ikke bare å sette sammen en rekke høyt presterende personer i en gruppe og forvente deg toppresultater. Uten et felles syn på rollefordelingen, hvilke mål som skal oppnås og veien dit, er det vanskelig for et team å oppnå sitt fulle potensial. På den måten skiller ikke ledergrupper seg fra andre grupper. Karin Andrén er sertifisert psykolog og organisasjonskonsulent hos Assessio. Et av hennes oppdrag er å hjelpe ledergrupper med å bli mer effektive og velfungerende. Det er ikke uvanlig at ledergrupper som har vært velfungerende og effektive, stagnerer etter noen år hvis de ikke får inn ny energi utenfra. Også det motsatte kan skje – at gruppen har fått inn en rekke nye medlemmer og trenger å samkjøres på nytt.

– En klassisk feil er å ikke utnytte potensialet i at ledergruppen kan være en strategisk motor for hele selskapet. Det legges ganske enkelt ikke ned tid på å finne ut hvordan man skal jobbe sammen og få ut det beste i hverandre. Mange ledergrupper preges av en silotankegang der sjefene bare tar ansvar for forretningsområdene sine, i stedet for å ta et felles grep om helheten, sier Karin Andrén.

Hvordan får du ledergruppen til å fungere bedre? Her er Karin Andréns sju beste tips:

1. Legg et felles grunnlag

Et felles syn er nødvendig hvis ledergruppen skal lykkes med oppdraget sitt. Bruk tid på å snakke gjennom gruppens mål, formål og roller, slik at alle vet hva som forventes, både av dem selv og av gruppen som helhet. Dette er ikke noe som gjøres én gang, det må skje regelmessig.

2. Skap psykologisk trygghet

Da Google undersøkte hvorfor noen av selskapets team fungerte bedre enn andre, kom de frem til at en av de viktigste fremgangsfaktorene var psykologisk trygghet. Les mer om studien her! (https://hbr.org/2017/08/high-performing-teams-need-psychological-safety-heres-how-to-create-it)

Det som utmerker psykologisk trygge grupper, er at deltakerne tør å si hva de synes og tenker, og at alle møtes med respekt. Ingen dominerer gruppen, taletiden er jevnt fordelt. For å skape psykologisk trygghet må gruppemedlemmene lære hverandre å kjenne utenfor selve arbeidet. Lederen for gruppen kan sette tonen ved selv å la prestisjen fare og tørre å snakke om feil og hvilke utfordringer han eller hun har.

3. Tenk på helheten

Ledergrupper blir lett et rapporteringsorgan, der hver sjef rapporterer om sitt område. Men om ledergruppen skal fylle sin funksjon som selskapets motor, må man samarbeide og fokusere på den felles helheten i stedet for på enkeltstående forretningsområder.

4. Ikke vær redd for konflikter

Arbeidsrelaterte konflikter er i bunn og grunn positivt. At ulike perspektiver løftes frem, bidrar til bedre løsninger og beslutninger. Hvis alle i gruppen er åpne for hverandres meninger og kan revurdere standpunktet sitt, kommer konfliktene til å bidra til at gruppen utvikles fremover. Det gjelder imidlertid å passe på at konfliktene handler om sak og oppgaver, og ikke personer og personlighet.

5. Sett av tid til refleksjon

I dagens stressede verden er det lett å glemme en viktig del av hver gruppes utvikling – nemlig læringen. Det høye tempoet gjør at både ledergrupper og andre grupper går direkte fra et prosjekt til et annet. Men skal vi lære av erfaringene våre, må vi tenke gjennom følgende: Hvordan ble resultatet, hva gjorde vi bra, og hva kan vi gjøre annerledes neste gang? Alle grupper trenger tid til ettertanke og refleksjon for å bli enda bedre i arbeidet sitt.

6. Tid for ny start

Hvis mer enn halvparten av ledergruppen byttes ut, er en ny start nødvendig for å samkjøre alle. Den nye og gamle gruppen må lære hverandre å kjenne og finne ut hvilke kompetanser og unike perspektiver hver enkelt bringer med seg inn. Her må man igjen fokusere på å snakke gjennom felles mål, arbeidsmåter og strukturer.

7. Unngå stagnasjon

At en ledergruppe har vært effektiv og velfungerende, betyr ikke at det alltid kommer til å være slik. Alle grupper stagnerer hvis det ikke kommer inn ny energi utenfra, for eksempel i form av oppdatert markedskompetanse, eller at man fornyer og forbedrer måten man samarbeider på.

Kilde: assessio.no